Thiệp cưới DQKL7111 - 7K

  • Mã sản phẩm:
Thông tin chi tiết

Bộ Thiệp in nhanh KTS gồm 2 phần:

   => Bao thư khổ thành phẩm 17.5 x 13cm. (Giấy Fo 180g, In 2 mặt 100% nền ,cán vân cát)

   => Lót đơn 2 tờ bằng nhau khổ 16.8x12.3cm (Giấy Fo 230g, In 1 mặt ,cán vân cát)