Thiệp cưới DQKD105

  • Mã sản phẩm:Thiệp cưới DQKD105
Thông tin chi tiết

Bộ Thiệp in nhanh KTS gồm 2 phần:

   => Bao thư khổ thành phẩm 12.5x18.5cm. (Giấy Fo 180g, In 1 mặt 100% nền,cán vân cát)

   => Lót đơn 2 tờ bằng nhau khổ 11.7x17.4cm (Giấy Fo 230g, In 1 mặt,cán vân cát)