Thiệp Kiểu Sách Vuông (DQ-1824-Đỏ)

  • Mã sản phẩm:DQ-1824-Đỏ
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 3 phần: Bì ngoài (có dán sẵn túi), tờ lót báo, bao thư nhỏ (chưa dán).