Thiệp cưới Offset lớn (DQ-1821-Offset)

  • Mã sản phẩm:DQ-1821-Offset
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 2 phần: Bao thư chính (đã dán sẵn) và tờ lót đôi dày.