Thiệp cưới DQKPD120

  • Mã sản phẩm:
Thông tin chi tiết

Bộ Thiệp in nhanh KTS gồm 2 phần:

   => Bao thư khổ thành phẩm 12.5x18.5cm. (Giấy kem đậm nhũ KMA 170gsm, In 1 mặt 100% nền)

   =>Thiệp gồm:

                   * Thiệp dạng 2 lá khổ gập 11.7 x 17.4 cm.(Giấy kem đậm nhũ KMA 240gsm,in 2 mặt + cấn đường gấp)

                   *  Hai tờ lót cùng khổ 16.9 x 11.2 cm (Giấy kem đậm KMA 240gsm,in 1 mặt +cắt laser) và hình nổi pop-up đã dán vào thiệp