Thiệp cưới DQKL7119 - 6,9K

  • Mã sản phẩm:
Thông tin chi tiết

Bộ Thiệp in nhanh KTS gồm 2 phần:

   => Bao thư khổ thành phẩm 17.5 x 13cm. (Giấy đỏ 1 mặt 180g, In 1 mặt 100% nền )

   => Lót đơn 2 tờ bằng nhau khổ 12x16.6cm , (Giấy đỏ 1 mặt 230g, In 1 mặt ,bế khuôn lót K2L7)