Thiệp cưới DQKG135 - 6,2K

  • Mã sản phẩm:
Thông tin chi tiết

Bộ Thiệp in nhanh KTS gồm 2 phần:

   => Bao thư khổ thành phẩm 20.5 x 10.5cm. (Giấy Fo 180g, In 2 mặt 100% nền,cán vân cát )

   => Lót 2 tờ bằng nhau  khổ 9.2 x 18.8cm (Giấy Fo 230g, In 2 mặt,cán vân cát)