Thiệp cưới 3D vuông (DQ-1815-Xanh lá)

  • Mã sản phẩm:DQ-1815-Xanh lá
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 2 phần: Bao thư chính (chưa dán) và tờ lót đôi dày.