Thiệp cưới 3D lớn (DQ-1820-Hồng)

  • Mã sản phẩm:DQ-1820-Hồng
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 2 phần: Bao thư chính (đã dán sẵn) và tờ lót đôi dày.